Publikācijas

Grāmatas

Leksikons “Cittautu mūziķi Latvijā 1401. – 1939.”: izdevniecība “Zinātne” Rīgā, 2001, 232 lpp.

Grāmata “Teātris senajā Rīgā – vēstures fakti, vācu kultūra un skats pāri diviem gadsimtiem”: izdevniecība “Zinātne” Rīgā, 1997, 228 lpp.

Raksti un publikācijas

Raksts “Musses svētki 1992. gadā”. “"Mūzikas saule”, 2022, N 3 (111), 72.-75.lpp.

Raksts “Klaviervirtuozu laiki Rīgā”. “"Mūzikas saule”, 2021, N 1 (105), 56.-59.lpp.

Raksts “Par mūzikas publicistisku un mūzikas vēstures pētījumiem 19. gadsimta pirmajā pusē Rīgā”. “"Mūzikas saule”, 2020, N 4 (104), 78.-81.lpp.

Raksts “Fünf Autoren von Bühnenwerken in den Aufführungen der ersten fünf Jahre des Rigaer Stadt-Theaters (gegründet 1782)”, “Musica Baltica. Danzig und die Musikkultur Europas”, Gdansk, 2000, S.361-367

Raksts “Ērģeļu, čembalo un klaviermūzika 18.gadsimta Rīgā un Mītavā”. “Letonica”, 1998, N 1, 78.-88.lpp.

Raksts "Das Rigaer Stadttheater von 1782 bis 1863 und das wiederaufleben der Musiktraditionen in unserer Zeit", “Das deutschsprachige Theater im baltischen Raum, 1630 – 1918”, Peter Lang / Europäischer Verlag der Wissenschaft, 1997, S.131-138

Raksts “Rīgas grāmatu izdevniecības 17.un 18.gadsimtā kā nošu izdevējas (pēc Rīgas bibliotēku materiāliem)”. Latvijas Kultūras fonda izdevumā “Rīga-800 gadagrāmata 1996”

Raksts "Die Rigaer Buchdruckereien im 17. und 18.Jahrhundert als Notenverlage - nach den Notenmaterialien der Bibliotheken in Riga", “Deutsche Musik im Osten”, Bd.X – “Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa”, Academia Verlag, Sankt Augustin, 1996, S.287-300

Raksts "Orgel-, Cembalo- und Klaviermusik im 18.Jahrhundert in Riga und Mitau", Musica Baltica, 1997, Peter Lang / Europäischer Verlag der Wissenschaft, S.269-275

Raksts "Das Rigaer Stadttheater von 1782 bis 1863 und das wiederaufleben der Musiktraditionen in unserer Zeit", "Deutsche Musik im Osten", Bd.VI - "Die Musik der Deutschen im Osten und ihre Wechelwirkung mit den Nachbarn", Gudrun Schröder Verlag, Bonn, 1994, S.163-167

Raksts “Pianistes pirkstu pieskāriens putekļainajam plauktam” (A Pianist Wipes Away the Dust; -a history of the Wagner Concert Hall). "Teātra vēstnesis", 1992, N 5, 38.-43.lpp.

Raksts “Pirmajam Rīgas Pilsētas teātrim 210” (The First Theatre in Riga). "Māksla", 1992, N 5/6, 65.-67.lpp.

Raksts "Das Rigaer Stadt-Theater von 1782 bis 1863", Dem ersten Rigaer Stadt-Theater gewidmete Ausgabe anlässlich seines 210.Jubiläums: "Vom Vietinghoff-Theater bis zum Wagner-Saal "; R., Das Deutsche Kulturinstitut Lettlands, 1992

Brošūra "Koncerti Rīgā 1782.- 1863." (Concerts in Riga 1782 - 1863). Latvijas filharmonija, 1990, 14 lpp.

Nelielākas publikācijas

"Madona, Šimkus, Steinway", žurn. "Mūzikas saule", Nr. 3 (47) 2008, 56. lpp.

"Muzikoloģija un mūzika Viļņā", laikr. "Kultūras forums" 28.10.-2.11.2007, 2.lpp.

21 laimīga diena Japānā. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris Uzlēcošās saules zemē“. „Mājas viesis“ 2003, 12. dec. 30. - 33. lpp., 19. dec. 30. -33. lpp.

"Mūzika Gdaņskas tūkstošgades gaisotnē", laikr. "Literatūra. Māksla. Mēs." 5.06.-12.06.1997., 11.lpp.

"Latvijas Komponistu savienība - krustcelēs vai bezdibeņa priekšā?", laikr. "Literatūra. Māksla. Mēs." 20.03.-27.03.1997., 15.lpp.

"Reiz bija Skaņražu kopa...", laikr. "Literatūra. Māksla. Mēs." 5.12.-12.12.1996., 11.lpp.

"17. gadsimta fejas Rīgas Jaunajā teātrī", laikr. Neatkarīgā rīta avīze", 25.09.1995., 7.lpp.

"Trīs jautājumi komponistam Imantam Zemzarim pēc pirmatskaņojuma" , laikr. "Literatūra. Māksla. Mēs." 21.09.1995., 1.lpp.

"Nozīmīga diena Kuldīgas mūzikas dzīvē", laikr. "Literatūra. Māksla. Mēs." 07.09.1995., 11.lpp.

"Trīs jautājumi komponistam Agrim Engelmanim pēc pirmatskaņojuma", laikr. "Literatūra. Māksla. Mēs." 15.06.1995., 1.lpp.

"Trīs jautājumi komponistei Dacei Aperānei pēc pirmatskaņojuma", laikr. "Literatūra. Māksla. Mēs." 25.05.1995., 1.lpp.

"Trīs jautājumi komponistam pēc pirmatskaņojuma" - miniintervija ar Pēteri Vasku, laikr. "Literatūra. Māksla. Mēs." 04.05.1995., 1.lpp.

"Latviešu mūzika - kam tā skanēs?", laikr. "Literatūra. Māksla. Mēs." 27.04.1995., 8.lpp.

"Par Rīgas Pilsētas teātra atlaišanu no darba 1845. gadā un jauno orķestri", laikr. "Literatūra. Māksla. Mēs" 04.11.1994., 10.lpp.

"Par Romeo un Džuljetu, vācu teātri un īstu mīlestību", laikr. "Diena" 24.09.1994., 15.lpp.

"Jau trešo gadu Valmierā", laikr. "Diena" 12.01.1994., 6.lpp.

"Riharda Vāgnera un Heinriha Dorna laiks", laikr. "Literatūra un Māksla", 28.05.1993., 5.lpp.